X
A9
27m2
A10
9m2
A11
18m2
A16
18m2
A17
18m2
B1
9m2
B2
9m2
B3
9m2
B4
9m2
B5
9m2
B6
9m2
B7
9m2
B8
9m2
B9
15m2
A12
36 m2
A18
18m2
A21
18m2
A22
18m2
B10
9m2
B11
9m2
B12
9m2
B13
9m2
B14
9m2
B15
9m2
B16
9m2
B17
9m2
B18
12m2
B61
16m2
B26
9m2
B25
9m2
B24
9m2
B23
9m2
B22
9m2
B21
9m2
B20
9m2
B19
9m2
A8
15m2
A13
36 m2
A19
18m2
A20
18m2
B60
16m2
A25
3 m2
B27
6m2
B28
6m2
B29
6m2
B30
6m2
B31
6m2
B32
6m2
B33
6m2
B34
8m2
B41
6m2
B40
6m2
B39
6m2
B38
6m2
B37
6m2
B36
6m2
B35
6m2
B59
16m2
A7
18m2
A14
36 m2
ТАЙЗ
A24
36 m2
B42
6m2
B43
6m2
B44
6m2
B45
6m2
B46
6m2
B47
6m2
B48
6m2
B49
10m2
B58
16m2
B56
9m2
B55
9m2
B54
9m2
B53
9m2
B52
9m2
B51
9m2
B50
9m2
A6
9m2
A15
36m2
B57
16m2
A27
25 m2
C1
20m2
C2
20m2
C3
20m2
C4
20m2
C5
20m2
A5
18m2
A4
18m2
A3
18m2
A2
12m2
A26
18 m2
- Захиалагдсан талбай
A1
18m2
Стенд үнэ: 1м2 (НӨАТ-тэй)
A стенд - 275,000₮
A27
25 m2
B стенд - 230,000₮
C стенд - 190,000₮

Оролцогчийн мэдээлэл

Оролцогчийн нэр Кинбон тяньжин ХХК
Үйл ажиллагааны чиглэл Цонх хаалга, шилэн хийц
Талбайн үндсэн байршил B52
Утасны дугаар 80338399
И-мэйл хаяг narantransitllc@gmail.com
Танилцуулга татах Байхгүй
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл Дэлгэрэнгүй үзэх